Günlük Arşivler: 23 Mart 2020

2020-27 Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Hak.

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/04 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca; Kamu çalışanlarının belirli şartlarla, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçilebileceği belirtilmiştir. Buna dair usul ve esaslar ilgili üst yöneticiler tarafından belirlenecektir. 2020/04 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:42:15+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-26 Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu Hak.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 20.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında; COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkanı tanınmıştır. Buna ilişkin ilan talepleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmakla birlikte, örnek ilan metnine https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır. Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır. Şirketlerin, bu imkandan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmekte olup, şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi imkanı tanınmıştır. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

2020-03-23T16:40:22+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-25 Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İşkur Duyurusu Hak.

İŞKUR tarafından 22.03.2020 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında; Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabileceği ve kısa çalışma ödemelerinin, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR’un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyuru yapılacaktır.  Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

2020-03-23T16:38:09+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-24 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hak.

“Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ’e ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı sirküler daha sonra bilgilerinize sunulacaktır. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:36:54+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-23 Organizasyonların Ertelenmesi İle İlgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Hak.

20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/03 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi kapsamında; Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:33:48+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-22 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17.03.2020 tarihinde yayımlanan “125 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:32:40+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-21 Teknopark Şirketleri İle Arge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personele Evde Çalışma İmkanı Getirilmesi Hak.

Bilindiği gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-ge ve Tasarım Merkezine sahip işletmelerin kendilerine tanınan muafiyet ve teşvikten yararlanabilmesi için Ar-ge ve Tasarım faaliyetlerini bu alan içinde fiziki olarak gerçekleştirmesi zorunludur. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15.03.2020 tarihinde ortak basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklamaya göre; Teknopark şirketleri ile Ar-ge ve Tasarım merkezleri; Evde çalışmalarını uygun gördükleri personelleri aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla, ilgili personeller muafiyet ve teşviklerden 2020 Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edecektir. İlgili uygulama iki aylık geçici bir uygulamadır. Söz konusu Basın Açıklaması’ na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:31:02+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-20 E İrsaliye Uygulama Klavuzu Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.02.2020 tarihinde “E-İrsaliye Uygulama Klavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu klavuzda aşağıdaki hususlar detaylıca açıklanmıştır. E-İrsaliye Uygulaması E-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma Geçiş Zorunluluğu Geçiş Süresi Başvuru Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri E-İrsaliyede Belge Düzeni Uygulamaya Kayıtlı Olmayanlara Düzenlenecek E-İrsaliyelerde Dikkat Edilecek Hususlar E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler E-İrsaliye Belgesi Üzerindeki Tarihlerin Kullanımı Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar İrsaliye Yanıtı E-İrsaliye Düzenlenme Süresi E-İrsaliye Belgesinin İptali E-İrsaliye Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar Söz konusu Klavuz’ a ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:29:49+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-19 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.02.2020 tarihinde yayımlanan “124 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca; 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla

2020-03-23T16:28:52+03:00Mart 23rd, 2020|Duyurular|

2020-32 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” ile plastik poşetler dışında kalan diğer ürünler için ödenecek “Geri Kazanım Katılım Payı” nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu defa, 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 2 No.lu Tebliğ ile kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için 3 aylık olarak belirlenen beyan dönemi, 3 No.lu Tebliğ ile bütün mükellefler için 2020 yılına yönelik 6 ay, izleyen yıllar için ise 3 ay olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2020 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin GEKAP Beyannamelerinin 31.07.2020 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 3 No.lu Tebliğ’in yayım tarihinden önce Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için verecekleri beyannamelerde, daha önce beyanda bulundukları bu dönemlere ait bilgileri hesaplamaya dahil etmeyeceklerdir. Ayrıca, Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarını 31.07.2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:26:23+03:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|
Load More Posts