Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.02.2020 tarihinde yayımlanan “124 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca;

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla