20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/03 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi kapsamında;

Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ