Duyurular

Ana Sayfa/Duyurular

Duyurular

2020-04 E-Arşiv Faturalara İlişkin Duyuru Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.01.2020 tarihinde yayımlanan Duyuru kapsamında; e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-Belge portali üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelleflerin 7 günlük uygulamaya uyum sürelerinin bulunduğu, dolayısıyla dileyen mükelleflerin 07/01/2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını kağıt fatura olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Söz konusu süre 30.000 TL’yi aşan ihracat faturalarında da geçerli olacaktır. Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR  

2020-01-03T12:12:30+00:00Ocak 3rd, 2020|Duyurular|

2020-02 Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışının Uygulanmaması Hak.

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin 3 Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin 1952 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca; ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içecekler ve tütün mamullerinde 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖTV artışı uygulanmayacaktır. 1952 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2020-01-02T08:44:33+00:00Ocak 2nd, 2020|Duyurular|

2020-01 E-Arşiv Fatura Düzenleme Klavuzu Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.12.2019 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında; E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek, Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak GİB E-Belge Portalından Düzenlenmesine ilişkin kullanım klavuzu ve video linki yayınlanmıştır. Kullanım klavuzuna ulaşmak için tıklayınız. https://tv.gib.gov.tr/lib_video/2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7.mp4 Video linkine ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2020-01-02T08:57:51+00:00Ocak 2nd, 2020|Duyurular|

2019-25 Dördüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (31.12.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz,   Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.12.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.   Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)   DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5,9402 5,9509 5,9360 1 EURO 6,6506 6,6625 6,6459 1 AVUSTURALYA DOLARI 4,1433 4,1704 4,1243 1 DANİMARKA KRONU 0,88896 0,89332 0,88833 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,7765 7,8171 7,7711 1 İSVİÇRE FRANGI 6,0932 6,1323 6,0841 1 İSVEÇ KRONU 0,63431 0,64088 0,63387 1 KANADA DOLARI 4,5376 4,5581 4,5208 1 KUVEYT DİNARI 19,4826 19,7376 19,1904 1 NORVEÇ KRONU 0,67252 0,67704 0,67205 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5834 1,5862 1,5715 100 JAPON YENİ 5,4291 5,4651 5,4090 Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-12-31T14:54:34+00:00Aralık 31st, 2019|Duyurular|

2019-24 2020 Yılı MTV Artırım Oranı Hak.

23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; 2020 yılında “Motorlu Taşıtlar Vergisi” tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir. 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ   SİRKÜLERİ İNDİR

2019-12-30T14:42:46+00:00Aralık 30th, 2019|Duyurular|

2019-23 2018 Yılına İlişkin İndirimli Oran KDV İadelerinin Beyan Tarihi Hak.

Bilindiği gibi, KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca %1 veya %8 orana tabi mal teslimlerinde veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim veya ifalarla ilgili KDV yüklenimleri, hesaplanan KDV tutarını aşarsa ve indirimle giderilemeyen KDV söz konusu ise bu aşım KDV İadesine konu edilebilmektedir. İndirimli oran KDV iadelerinde; iade hakkının kullanılabileceği son tarih, izleyen yılın 12 nci ayıdır. Bu kapsamda, 2018 yılına ilişkin indirimli oran KDV iade hakkı bulunup da henüz kullanmamış mükellefler, bu iade taleplerini en son Kasım 2019 KDV Beyannamesinde beyan edebilirler, aksi halde iade hakkı ortadan kalkacaktır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-12-25T15:13:41+00:00Aralık 19th, 2019|Duyurular|

2019-22 Vergi Ödemelerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında; 01.01.2020 tarihinden itibaren hangi bankaların Gelir İdaresi’ne olan vergi, harç, ceza ve diğer borçların tahsiline aracılık edebilecekleri ve hangi ödemelerin kredi kartıyla yapılabileceği belirtilmiştir. Vergi borcu ödemesinde sorun yaşanmaması için mükelleflerin gerekli hazırlıkları yapmaları tavsiye olunur. Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-12-25T15:11:05+00:00Aralık 19th, 2019|Duyurular|

2019-21 Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar Hak.

“309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 03.12.2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile; Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının “Hasılat Esaslı Kazanç” yoluyla tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-12-25T15:09:12+00:00Aralık 3rd, 2019|Duyurular|

2019-20 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hak.

Bilindiği gibi, 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajans’ ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere kanun kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilerden söz konusu Ajans’a “Turizm Payı”  ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Bu defa, 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” ile “Turizm Payı” düzenlemesinin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-11-20T11:49:25+00:00Kasım 20th, 2019|Duyurular|
Load More Posts