Muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren dolaylı vergilerin iade işlemleri gerçekleştirilmemektedir. Özellikle katma değer vergisi, ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Alanında uzman kişilerden oluşan KDV iade ekibimizle sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

   • İhracat İşlemlerinden Doğan KDV İadesi ( Direk İhracat (11/1-a), Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan Teslimler, İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler )
   • İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet İfalarına ilişkin KDV iadeleri ( Tekstil ürünleri tesliminden kaynaklanan KDV İadesi, Konut Teslimlerinden Kaynaklanan KDV  iadesi   (150 m2 altı ve Kentsel Dönüşüm Kapsamında), Leasing tesliminden kaynaklanan KDV iadesi,
   • Tevkifatlı Satışlardan Doğan KDV İadeleri (Hurda Metal teslimleri vb.)
   • Uluslararası Anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerden doğan KDV iadeleri
   • Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV iadeleri
   • Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara İlişkin İade Talepleri ( Yatırım Teşvik Belgeli Teçhizat Teslimlerinden Doğan KDV iadeleri, Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma    Araçlarına İlişkin İstisna ile Liman ve Hava Meydanlarında yapılan Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri