Sirküler

Ana Sayfa/Sirküler

2020-32 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” ile plastik poşetler dışında kalan diğer ürünler için ödenecek “Geri Kazanım Katılım Payı” nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu defa, 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 2 No.lu Tebliğ ile kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için 3 aylık olarak belirlenen beyan dönemi, 3 No.lu Tebliğ ile bütün mükellefler için 2020 yılına yönelik 6 ay, izleyen yıllar için ise 3 ay olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2020 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin GEKAP Beyannamelerinin 31.07.2020 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 3 No.lu Tebliğ’in yayım tarihinden önce Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için verecekleri beyannamelerde, daha önce beyanda bulundukları bu dönemlere ait bilgileri hesaplamaya dahil etmeyeceklerdir. Ayrıca, Ocak ve Şubat 2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler, tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarını 31.07.2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:26:23+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-31 Kamu Bankalarının Koronavirüs’e Karşı Destek Paketleri Hak.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında müşterilerine bazı desteklerin sağlandığını belirtmiş olup, özetle aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için müşterilerimizin ilgili bankalarla görüşmesi tavsiye olunur. 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesi, Ödemesiz dönem ve ilave süre tanınarak mevcut kredilerin yapılandırılması, Firmalara 3 aylık personel maaş gideri kadar limit tanınması, Kurumsal kredi kartı limitlerinin artırılması, Esnaf ve sanatkarların kullanmış oldukları kredilerin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:25:27+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-30 Havayolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı’nın %1’e Düşürülmesi Hak.

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” uyarınca; 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında yurt içi hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.  Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:24:07+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-29 İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hak.

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca; Bu Kanun’ un yayım tarihinden, yani 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.  2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.    Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:22:53+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-28 Muhtasar ve KDV Ödemelerinin 6 Ay Süreyle Ertelenmesi Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde yayımlanan açıklama kapsamında; Muhtasar ve KDV Ödemeleri 6 ay süre ile ertelenecek mükelleflerin faaliyet alanlarına yönelik açıklama yapılmış olup, aşağıda aynen aktarılmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek kazancı dâhil olmak üzere muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma değer vergilerinin (katma değer vergisi ve katma değer vergisi tevkifatına ilişkin olanlar) ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esaslar ileride yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır. Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar. Demir Çelik ve Metal Sanayii Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı. Otomotiv Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı. Lojistik-Ulaşım Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler. Konaklama Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı. Etkinlik ve Organizasyon Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:21:49+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-27 Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı Hak.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı” nın maddeleri aşağıdaki gibi olup, bu maddelerin uygulanabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılması gerektiğinden (Kanun, Tebliğ, Yönetmelik.. vs) yapılacak düzenlemeler ayrıca tarafınıza duyurulacaktır.   Ayrıca, söz konusu maddeler süreç içerisinde değişebilir veya yeni tedbirler alınabilir.   Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelenecektir. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecektir. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir. Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecektir. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecektir. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır. Asgari ücret desteği devam edecektir. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınacak, bu uygulamadan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecektir. Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacaktır. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacaktır. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:20:30+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-26 Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması Hak.

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” uyarınca; Sanayicilerin imalatta kullandıkları ÖTV’ ye tabi malların ithalinde Gümrük İdaresine verdikleri teminat mektubunun çözümü ve imalatta kullanılan ÖTV’ye tabi hammaddelerden dolayı ÖTV iade işlemlerinde Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) uygulaması getirilmiştir. Bilindiği gibi, ÖTV İade ve Gümrük İdaresine verilen teminat mektuplarının çözümü işlemleri vergi incelemesine bağlı olup, bu incelemeler çok uzun süreler aldığından mükellefler nezdinde ciddi mağduriyetler oluşmaktaydı. ÖTS uygulaması bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilmiştir. ÖTS talep eden mükelleflerin haiz olması gereken genel ve özel şartlar Tebliğ’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ÖTS’ ye sahip mükelleflerin; Vergi inceleme sonucunu beklemeden hak ettikleri iadenin belirli bir kısmını önceden almaları ve Gümrük İdaresine verilen teminat mektubunun belirli bir kısmını önceden çözdürmeleri mümkün olacaktır. A, B ve C tipi olmak üzere 3 ayrı sertifika türü bulunmaktadır. ÖTS almak isteyen mükelleflerin Tebliğ’de belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını kanıtlayan belgelerle ve dilekçe ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. ÖTS uygulaması 01.05.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:18:59+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-25 Yolcu Beraberinde 5 KG’a Kadar İşlenmemiş Altının Getirilmesine İmkan Veren Düzenleme Hak.

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ve “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/57) uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest bırakılmıştır. Ayrıca, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacaktır.   Söz konusu Karar’ a ulaşmak için tıklayınız. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

2020-03-23T16:18:10+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-24 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelerde Aranan Borcu Yoktur Yazısı Hak.

Bilindiği gibi, 1 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile 5018 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kanun’ a tabi kurum ve kuruluşların hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “Borcu Yoktur Yazısı” aranılması zorunluluğu bulunmaktadır.   Söz konusu Tebliğ uyarınca hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç toplamının 2.000 TL ve altında olması durumunda hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kabul edilmektedir.   03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Sıra No.lu Tebliğ” uyarınca bu tutar 5.000 TL’ ye çıkarılmıştır.   Buna göre; 03.03.2020 tarihinden sonra ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak ödemelerde ödeme tutarının 5.000 TL’ yi aşmaması durumunda borcu yoktur yazısı talep edilmeyecek, bu tutarı aşan ödemelerde ise hak sahibinden talep edilen borcu yoktur yazısına göre vadesi geçmiş borç toplamının 5.000 TL’ yi aşmaması durumunda hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun olmadığı kabul edilecektir.     Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:17:18+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|

2020-23 Bazı Teslimlere İlişkin KDV Tevkifat Oranının Değiştirilmesi Hak

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 Seri Numaralı Tebliğ” uyarınca; Bazı malların tesliminde uygulanan KDV Tevkifatı oranları değiştirilmiştir. Bu teslimlere ilişkin eski ve yeni tevkifat oranları aşağıdaki gibidir. Yeni oranlar 01.04.2020 tarihinden sonraki teslimlerde uygulanmaya başlayacaktır. TEVKİFAT KONUSU TESLİM ESKİ ORAN YENİ ORAN Külçe Metallerin Teslimi 5/10 7/10 Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun, oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri 5/10 7/10 İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi 5/10 7/10 Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2020-03-23T16:16:33+00:00Mart 23rd, 2020|Sirküler|
Load More Posts