Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.02.2020 tarihinde “E-İrsaliye Uygulama Klavuzu” yayımlanmıştır. Söz konusu klavuzda aşağıdaki hususlar detaylıca açıklanmıştır.

 • E-İrsaliye Uygulaması
 • E-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma
 • Geçiş Zorunluluğu
 • Geçiş Süresi
 • Başvuru
 • Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri
 • E-İrsaliyede Belge Düzeni
 • Uygulamaya Kayıtlı Olmayanlara Düzenlenecek E-İrsaliyelerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler
 • E-İrsaliye Belgesi Üzerindeki Tarihlerin Kullanımı
 • Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar
 • İrsaliye Yanıtı
 • E-İrsaliye Düzenlenme Süresi
 • E-İrsaliye Belgesinin İptali
 • E-İrsaliye Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar

Söz konusu Klavuz’ a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ