“Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Tebliğ’e ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı sirküler daha sonra bilgilerinize sunulacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ