Bilindiği gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-ge ve Tasarım Merkezine sahip işletmelerin kendilerine tanınan muafiyet ve teşvikten yararlanabilmesi için Ar-ge ve Tasarım faaliyetlerini bu alan içinde fiziki olarak gerçekleştirmesi zorunludur.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15.03.2020 tarihinde ortak basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklamaya göre;

Teknopark şirketleri ile Ar-ge ve Tasarım merkezleri; Evde çalışmalarını uygun gördükleri personelleri aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla, ilgili personeller muafiyet ve teşviklerden 2020 Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edecektir.

İlgili uygulama iki aylık geçici bir uygulamadır.

Söz konusu Basın Açıklaması’ na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ