22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2020/04 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca;

Kamu çalışanlarının belirli şartlarla, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçilebileceği belirtilmiştir. Buna dair usul ve esaslar ilgili üst yöneticiler tarafından belirlenecektir.

2020/04 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ