04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği uygulamalarının süreleri 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

 

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

 

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

Daha sonra, 30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 1 ay daha (17.09.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

Bu defa, 04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulamaların süresi 2 ay daha (17.11.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

 

2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR