Sirküler Tarihi          : 21.04.2022

Sirküler No               : 2022-18

Konu                          : Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bakanlık Açıklaması Hak.

Bilindiği gibi, 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)” kapsamında; Taşıt dışındaki her türlü menkul satış sözleşmelerinde TL cinsinden ödeme yükümlülüğü getirilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 20.04.2022 tarih ve 2022-17 sayılı sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarihinde düzenlemeye ilişkin “Duyuru” yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruya göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin;

  • 04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
  • 04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,

hususları Bakanlıkça uygun bulunmuştur.

Söz konusu Duyuru’ ya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR