“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020-32/58)” 28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde, ödeme şekillerinden birisi olan “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Dolayısıyla, ihracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yapılacaktır.

 

  1. a) Akreditifli Ödeme,
  2. b) Vesaik Mukabili Ödeme,
  3. c) Mal Mukabili Ödeme,
  4. d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
  5. e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
  6. f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
  7. g) Peşin Ödeme

 

Diğer taraftan, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin banka aracılığı ile 180 gün içerisinde yurda getirilme zorunluluğu aynı şekliyle devam etmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR