Bilindiği gibi, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi;

 

Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,

 

Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

 

  • Söz konusu kararın yayım tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihi itibariye,

 

  • Söz konusu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için, kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak üzere,

 

1 ay uzatılmıştı.

 

Daha sonra, 30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 1 ay daha uzatılmıştı.

 

Bu defa, 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kısa çalışma ödeneği sektör ayrımı olmadan 2 ay daha uzatılmıştır.

 

2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR