30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Binek otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında, 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de; Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapılmıştır.

 

  • 2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

  • 2913 Sayılı Karar ile Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

 

2913 Sayılı Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a aşağıdaki geçici 7’nci madde eklenmiştir:

 

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.”

 

Buna göre, yüzde 8 KDV oranına tabi olan eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %1 olarak uygulanacaktır.

 

2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR