Bilindiği gibi, 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4 üncü maddesi kapsamında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 26‘ncı madde ile, kısa çalışmayı ya da ücretsiz izin uygulamasını sona erdirip, normal çalışmaya geçen işverenlere SGK prim desteği getirilmiştir.

 

Buna göre;

 

1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

 

Söz konusu prim desteğinin usul ve esaslarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.08.2020 tarih ve 10073996 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Genelgede yer alan konular özetle aşağıdaki gibidir.

 

Prim Desteğinden Faydalanmak İçin;

 

  • Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi

 

  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

 

  • 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya verilmiş olması

 

Gerekmektedir.

 

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi;

 

Bu destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

 

  • Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

 

  • Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

 

kadar yararlanılacaktır.

 

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı;

 

Bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

 

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli;

 

Bu kapsama giren sigortalılardan dolayı www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla başvurular yapılacaktır.

 

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR