Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile;

 

  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına,

 

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine,

 

11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.

 

Bu süre zarfında, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.

 

Daha önce Bakanlık bu yetkiyi kullanarak süreyi 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştı.

 

Ardından, 02.07.2020 tarih ve 2020/62 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere; Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin,

 

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek veya

 

  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet eden çalışma süresinin %50’sini aşmamak kaydıyla,

 

31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Daha sonra, 28.07.2020 tarih ve 2020/66 sayılı sirkülerimizde belirtildiği üzere, Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında; 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren uygulamanın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bunun yanında yukarıda yer alan %50 oranları %40 ‘a düşürülmüştür.

 

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 31 Ağustos 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresi 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yukarıda yer alan oranlar %40 olarak aynı şekilde uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR