08.08.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

 

Bankacılık kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı “0” (sıfır) olarak uygulanacaktır.

 

BSMV oranı “0” olarak hesaplanacak kambiyo muamelelerinin son hali aşağıdaki gibidir.

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

 

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

 

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

 

2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR