31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda; Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği uygulamalarının süreleri 1 ay uzatılmıştır.

 

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ

 

Bilindiği gibi, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi;

 

Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın,

 

Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

 

  • Söz konusu kararın yayım tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihi itibariye,

 

  • Söz konusu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için, kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak üzere,

 

1 ay uzatılmıştı.

 

Bu defa, 30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 1 ay daha uzatılmıştır.

 

Ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

 

2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

  • SÖZLEŞME FESİH YASAĞI ve ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SÜRELERİ

 

Bilindiği gibi, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

 

Daha sonra, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

Bu defa, 30.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin desteği süreleri 1 ay daha (17.09.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

 

2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR