31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 31.12.2020 tarihine kadar indirilmiştir.

 

KDV indirimine gidilen sektörler, eski ve yeni oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31.07.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 31.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında indirimli oranlar uygulanacaktır.

 

Ayrıca, söz konusu Karar’ da KDV İadeye ilişkin bir kısıtlama olmadığından, mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ler için KDV İade talebinde bulunulabilecektir.

 

2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR