Bilindiği gibi, 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” ile şirketlerin kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Bu defa, 22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında;

 

Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir.

 

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi imkanı getirilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR