Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca yayımlanan 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında; 01.01.2004 tarihinden itibaren, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

Daha sonra, 2009 yılı itibariyle iç sularda faaliyet göstermekte olan kamuya ait yük ve yolcu gemileri, 2012 yılı itibariyle de özel sektöre ait iç sularda faaliyet gösteren yük ve yolcu gemileri uygulamanın kapsamına dahil edilmiştir.

 

Bu defa, 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile uygulamanın kapsamı genişletilerek, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları için verilen yakıtlarda da ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR