Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.07.2020 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 54” ile 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre;

 

  • 04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde %2,10 oranında artırılarak kullanılabilecektir.

 

  • 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

 

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %6,89 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2020 yılının ikinci geçici vergi döneminde %6,89 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

54 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR