Günlük Arşivler: 21 Ocak 2019

2019-18 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hak.

12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/1) ile; 28.01.2019 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.600 TL’den 2.030 TL’ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 1) Çek bedeli 2.030 TL veya üzerinde ise 2.030 TL, 2) Çek bedeli 2.030 TL altında ise çek bedelini, Karşılığının kısmen bulunması halinde, 1) Çek bedeli 2.030 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.030 TL tamamlayacak bir miktarı, 2) Çek bedeli 2.030 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.030 TL ödemekle yükümlüdür. Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2019/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları, Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları, Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri, Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları, 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar, Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, Emzirme ödeneği, Cenaze ödeneği, İdari para cezaları, TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR