12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/1) ile;

28.01.2019 tarihinden itibaren bankaların çekler için ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.600 TL’den 2.030 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu kapsamda; Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

  • Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 2.030 TL veya üzerinde ise 2.030 TL,

2) Çek bedeli 2.030 TL altında ise çek bedelini,

  • Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 2.030 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.030 TL tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 2.030 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.030 TL ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR