2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

//2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

2019-08 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu, 2019/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’ de aşağıdaki konularda dikkate alınacak tutarlar detaylıca açıklanmıştır.

 • 5510 sayılı Kanun’ un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları,
 • Çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları,
 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları,
 • Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile yardımı tutarları,
 • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların prime esas kazançlarının alt ve üst sınırları,
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri,
 • Primlerini kendi ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
 • 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim tutarları,
 • 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar,
 • Geçici iş görmezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması,
 • Emzirme ödeneği,
 • Cenaze ödeneği,
 • İdari para cezaları,
 • TL cinsinden yapılan ödemelerin yuvarlanması.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR