“Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem” Broşürü Yayınlandı.

7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebligatlarda bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. ...