2018-16 Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hak.

03.02.2018 tarih ve 30321 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2018/11333 sayılı Kararname)” ile; KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı ana kararname ekinde yer alan II sayılı listenin B/30 numaralı pozisyonuna “ve denizaltı karayolu tünellerinin” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, 03.02.2018 tarihinden itibaren “yap-işlet-devret” modeli kapsamında yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, Avrasya Tüneli de dahil bu kapsama giren tünellerden geçiş ücretlerinde uygulanan KDV oranı %18’ den %8’e düşürülmüştür. 2018/11333 sayılı Kararnameye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR