03.02.2018 tarih ve 30321 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2018/11333 sayılı Kararname)” ile;

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı ana kararname ekinde yer alan II sayılı listenin B/30 numaralı pozisyonuna “ve denizaltı karayolu tünellerinin” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, 03.02.2018 tarihinden itibaren “yap-işlet-devret” modeli kapsamında yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Dolayısıyla, Avrasya Tüneli de dahil bu kapsama giren tünellerden geçiş ücretlerinde uygulanan KDV oranı %18’ den %8’e düşürülmüştür.

2018/11333 sayılı Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR