30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL’ dir.

Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

  • Brüt Asgari Ücret Tutarı
Dönem Günlük Tutar Aylık Tutar
01.01.2018- 31.12.2018 67,65 TL 2.029,50 TL

 

  • Net Asgari Ücret Tutarı
2018 YILI MALİYET TABLOSU ASGARİ ÜCRET
BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50
İŞÇİ SGK PRİMİ 284,13
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ 20,30
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.725,07
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 258,76
DAMGA VERGİSİ 15,40
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 578,59
İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR) 314,57
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 40,59
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.450,91
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 152,21
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL) 1.603,12
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE) 2.384,66
  • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5 314,57 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 2 40,59 TL
İŞVERENE MALİYETİ(5 PUANLIK İNDRİM İLE) 2.384,66 TL
  • Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti
Dönem Alt Sınır Üst Sınır
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2018 – 31.12.2018 67,65 TL 2.029,50 TL 507,38 TL 15.221,40 TL
  • Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları
SGK İSTİSNALARI
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2) 40,59 TL
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10) 202,95 TL
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6) 4,06 TL
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari

Ücret*%30)

608,85 TL
  • Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir Vergisi Tarifeleri
14.800 TL’ ye kadar %15
34.000 TL’ nin 14.800 TL’ si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’ nin 34.000 TL’ si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’ nin 34.000 TL’ si için 6.060 TL), fazlası % 27
80.000 TL’ den fazlasının 80.000 TL’ si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’ den fazlasının 120.000 TL’ si için 29.280 TL), fazlası

%35
  • Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi
Engellilik Derecesi İndirim Tutarları
Birinci derece engelliler için 1000 TL
İkinci derece engelliler için 530 TL
Üçüncü derece engelliler için 240 TL
  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları
01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç) 16 TL
  • Asgari Geçim İndirimi
2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR