Günlük Arşivler: 2 Ocak 2018

2018-04 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarları, 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2018 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.   Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi   14.800 TL'ye kadar                                                                                                       % 15 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                       % 20 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası                                                     % 27 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası                                % 35   Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi   14.800 TL'ye kadar                                                                                                       % 15 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                       % 20 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası                                                       %  80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası                                    % 35   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR

2018-03 2018 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile; 1.1.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak bir günlük brüt asgari ücret tutarı 67,65 TL ve buna bağlı olarak otuz günlük brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen tutarlar ile bekar ve çocuğu olmayan bir sigortalı için en düşük asgari geçim indirimi tutarı (152,21 TL) dahil, net asgari ücret 1.603,12 TL olacaktır.   Söz konusu Komisyon Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2018-02 2018 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücreti Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artırılmıştır ve 2018 yılında uygulanacak had 16,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Buna göre, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL’ dir. (KDV Hariç)   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR