Bilindiği gibi, 24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 2′ den yüzde 1’e çıkarılmıştır.

 

Bu defa, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranı tekrar eski oranına yani binde 2’ ye indirilmiştir.

 

Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 2 olarak uygulanacaktır.,

 

Diğer taraftan, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanmaya devam etmektedir.

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

 

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

 

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

 

3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR