Bilindiği gibi, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘ e kayıt olmak zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

2019/482 sayılı Kurul Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR