Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.05.2020 tarihinde yayımlanan “131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” uyarınca;

 

E-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Mükellefler nezdinde oluşan karmaşanın giderilmesi amacıyla aşağıdaki hatırlatmayı yapmakta fayda görüyoruz.

 

  • Aylık defter tutan mükelleflerin Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 01.06.2020 (bugün) dür. Şubat 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 19.06.2020’dir.

 

  • Üç aylık defter tutan mükelleflerin Aralık 2019 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 01.06.2020 (bugün) dür. Ocak, Şubat ve Mart 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 19.06.2020’dir.

 

  • Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Aralık 2019, Ocak, Şubat, Mart 2020 dönem e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile aynı sürede yüklemesi gereken Beratların son tarihi 27.07.2020’dir.

 

131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR