31.12.2018 tarih ve 30642 (4 üncü mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Bakanlar Kurulu Kararları İle 31.10.2018 tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535) ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Konut ve işyeri devirlerine ilişkin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli tapu harcı uygulaması (binde 20 yerine binde 15) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.1.2019)
  • Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan indirimli KDV uygulaması (%18 yerine %8) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük: 1.1.2019)
  • Mobilyalarda 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %8) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. ( 1 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019)
  • Bazı motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan KDV indirimi uygulaması (%18 yerine %1) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak bu mallar nedeniyle yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’ nin iade imkanı bulunmamaktadır. (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) (Yürürlük: 31.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.1.2019)
  • Binek otomobillerin ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirimi uygulaması (5-15 puan arası) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 2 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019)
  • Elektrikli ev aletlerinde uygulanan ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan ÖTV indirim uygulaması (%6,7 yerine %0) 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. ( 3 Sayılı Cetvel) (Yürürlük: 1.1.2019)

535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR