Duyuru Tarihi           : 17.02.2022

Duyuru No                : 2022-05

Konu                          : 2021/4. Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.02.2022 tarihinde yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/139” kapsamında;

17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

Söz konusu Sirküler’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR