Monthly Archives: Mart 2019

//Mart

2019-31 26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

Bilindiği gibi, 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Bu defa, 28.03.2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile düzenlemenin usul ve esasları detaylıca açıklanmıştır. Bu kapsamında; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir. Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.   Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-04-03T11:37:37+00:00Mart 29th, 2019|Sirküler|

2019-30 Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2019-8 Sayılı Genelge Hak

Bilindiği gibi, 7162 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’a Geçici 78 inci madde eklenmiş ve bu kapsamda asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi düzenlenmiştir. Konuya ilişkin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı Genelge yayınlanmış olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır. Kapsama Giren İşverenler 1.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler 2019 Yılında Tescil Edilmiş / Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve işlemler Sigorta Primlerinin İşveren ve Sigortalı Hisselerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlarda Verilecek Destek Tutarı Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler İhale Makamlarınca Destekten Yararlanan İşverenlerin Hak edişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılan Sigortalılar Ortak Hükümler Yararlanılan Destek Tutarlarının Türkiye İş Kurumundan Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar ÖNEMLİ: 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği’ nde 2018 yılından farklı 2 önemli husus bulunmaktadır. Destekten Yararlanabilmek İçin 2018 Yılı En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ayın Referans Alınması 2019 yılında destekten faydalanılacak dönemde; 2018 yılı Ocak ile Kasım ayları döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır. Ayrıca, sigortalı sayısının tespitinde 0 gün 0 kazançlı sigortalılar hesaba dahil edilmeyecektir. Destek Tutarının Belirlenmesinde 2018 Yılı Ortalama İşçi Sayısının Baz Alınması. 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması; 500 altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,36 TL destek sağlanacaktır. Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-28T12:06:30+00:00Mart 28th, 2019|Sirküler|

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Vergi Farklılaştırmasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I)Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 29/3/2019 tarihi mesai sa...

2019-03-26T15:31:35+00:00Mart 26th, 2019|Güncel|

2019-29 25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

“25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ, 7161, 7162, 7166 sayılı Kanunlar ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile: “Kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiş olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7162 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile: 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik getirilen istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 7166 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmış olup, Tebliğ’de istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: Hasılat esaslı vergilendirme sistemini uygulayacak sektör ve vergi oranları belirlenmiş olup, Tebliğ’de konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:49:51+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|

2019-28 İkinci El Binek Otomobil Ticareti İle İştigal Edenlerin Araç Alım Satımında Uygulayacakları KDV Oranı Hak

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Düzenleme, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla yapılmıştır. 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:47:52+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|

2019-10 KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hak.

22.03.2019 tarih ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar, 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-03-26T11:52:08+00:00Mart 25th, 2019|Duyurular|

2019-27 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Sağlanan Ücret ve Prim Desteği Hak.

Bilindiği gibi, 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilave istihdama yönelik işverenlere prim ve ücret desteği çıkarılmıştır. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelge ile; Söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılmıştır. Bu bağlamda; 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanılan personele ek olarak 3 aylık süre için ücret desteği de verilecektir. Söz konusu ücret desteğinden faydalanılabilmesi için sigortalı yönünden ve işveren yönünden bazı şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklama 2019/7 sayılı Genelge’ de mevcuttur. 2019/7 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-03-25T11:27:10+00:00Mart 25th, 2019|Sirküler|
Daha Fazla Göster