307 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Seri No.lu....