Bilindiği gibi, 22.02.2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilave istihdama yönelik işverenlere prim ve ücret desteği çıkarılmıştır.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelge ile; Söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda; 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 7103 sayılı Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanılan personele ek olarak 3 aylık süre için ücret desteği de verilecektir.

Söz konusu ücret desteğinden faydalanılabilmesi için sigortalı yönünden ve işveren yönünden bazı şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklama 2019/7 sayılı Genelge’ de mevcuttur.

2019/7 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR