Bilindiği gibi, 7162 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’a Geçici 78 inci madde eklenmiş ve bu kapsamda asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı Genelge yayınlanmış olup, aşağıdaki konular detaylıca açıklanmıştır.

 • Kapsama Giren İşverenler
 • 1.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler
 • 2019 Yılında Tescil Edilmiş / Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve işlemler
 • Sigorta Primlerinin İşveren ve Sigortalı Hisselerinin Tamamının Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlarda Verilecek Destek Tutarı
 • Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler
 • İhale Makamlarınca Destekten Yararlanan İşverenlerin Hak edişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar
 • Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılan Sigortalılar
 • Ortak Hükümler
 • Yararlanılan Destek Tutarlarının Türkiye İş Kurumundan Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

ÖNEMLİ: 2019 yılında uygulanacak Asgari Ücret Desteği’ nde 2018 yılından farklı 2 önemli husus bulunmaktadır.

 • Destekten Yararlanabilmek İçin 2018 Yılı En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ayın Referans Alınması

2019 yılında destekten faydalanılacak dönemde; 2018 yılı Ocak ile Kasım ayları döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

Ayrıca, sigortalı sayısının tespitinde 0 gün 0 kazançlı sigortalılar hesaba dahil edilmeyecektir.

 • Destek Tutarının Belirlenmesinde 2018 Yılı Ortalama İşçi Sayısının Baz Alınması.

2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması; 500 altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,36 TL destek sağlanacaktır.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR