Aylık Arşivler: Nisan 2019

2019-13 E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresinin Uzatılması Hak.

29.04.2019 tarih ve 116 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla DUYURUYU İNDİR Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

2019-05-02T13:02:09+03:00Nisan 30th, 2019|Duyurular|

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgeleri...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/4/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almak...

2019-04-09T20:22:10+03:00Nisan 9th, 2019|Güncel|

2019-33 İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan “İhracat Genelgesi” nde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik ile 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki İhracat İşlemleri” nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. Genelge’nin 22 nci maddesinin son hali aşağıdaki gibidir. İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR  

2019-05-02T13:05:45+03:00Nisan 8th, 2019|Sirküler|
Load More Posts