Daily Archives: 26 Mart 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Vergi Farklılaştırmasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I)Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 29/3/2019 tarihi mesai sa...

2019-03-26T15:31:35+00:00Mart 26th, 2019|Güncel|

2019-29 25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hak.

“25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Tebliğ, 7161, 7162, 7166 sayılı Kanunlar ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile: “Kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7161 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiş olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. 7162 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile: 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik getirilen istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 7166 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmış olup, Tebliğ’de istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir. 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: Hasılat esaslı vergilendirme sistemini uygulayacak sektör ve vergi oranları belirlenmiş olup, Tebliğ’de konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:49:51+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|

2019-28 İkinci El Binek Otomobil Ticareti İle İştigal Edenlerin Araç Alım Satımında Uygulayacakları KDV Oranı Hak

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin %18 oranında KDV uygulayarak satın aldıkları araçları, yine %18 oranında KDV uygulayarak teslim edecekleri belirtilmiştir. Düzenleme, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla yapılmıştır. 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-03-26T11:47:52+00:00Mart 26th, 2019|Sirküler|