Bilindiği gibi, 20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar (2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)” ile;

2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ise 180 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.06.2018 tarihinde 2018/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır. İlgili Genelge’ de uygulamaya ilişkin detaylı açıklama yapılmıştır.

2018/20 sayılı Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR