“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile;

  • Mikro işletme sınırı 1 milyon TL’ den 3 milyon TL’ye
  • Küçük işletme sınırı 8 milyon TL’den 25 milyon TL’ye
  • Orta büyüklükteki işletme sınırı 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR