2018-37 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kriterlerinin Değiştirilmesi Hak.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile; Mikro işletme sınırı 1 milyon TL’ den 3 milyon TL’ye Küçük işletme sınırı 8 milyon TL’den 25 milyon TL’ye Orta büyüklükteki işletme sınırı 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR