Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Sıra No.lu Genelge ile;

1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR