Sirküler Tarihi          : 02.02.2022

Sirküler No               : 2022-11

Konu                          : 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hak.

 

“7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.01.22 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

 

  • 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler eskiden olduğu gibi enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.
  • Yabancı paralarını Türk lirasına çeviren Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları Kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Mükelleflerin döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını 2021 Yılı Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17/02/2022) kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı Kurumlar vergiden istisna edilecektir.
  • Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

 

 

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR