Sirküler Tarihi          : 29.03.2022

Sirküler No               : 2022-14

Konu                          : Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hak.

 

 

29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında; Bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Karar 01.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 

1-        Konut, Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV Oran Değişiklikleri

 

 • 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 KDV oranı,
 • Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların %51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı için %1 KDV oranı,
 • Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım içinse %18 KDV oranı (önceki düzenlemede 150 m2’yi aşıyorsa, aşan kısım itibariyle değil tamamı için %18 KDV oranı uygulanmaktaydı),
 • Arsa ve arazi teslimleri için %18 yerine %8 KDV oranı uygulanacaktır.

 

 

2-       İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflerin Özel Matrah Uygulayarak Yaptıkları Araç Teslimlerinde KDV Oran Değişikliği

 

 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV ödenerek satın alınan araçların özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerinde de %1 yerine %18 oranında KDV uygulanacaktır.

 

 

 3-        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk ve Fidanlarda KDV Oran Değişikliği

 

 • Daha önce; buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları için uygulanan %1 KDV oranı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tümü için uygulanacaktır.

 

 

 4-       Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemileri İçin Uygulanacak KDV Oranı

 

 • Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.

 

 

 5-       Tıbbi Cihaz Teslimi ve Kiralamasında Uygulanacak KDV Oranı

 

 • Daha önce sadece (II) Sayılı Listenin 22’nci sırasında GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken, Karar kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacaktır.

 

 

6-       Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesine Sahip Olan Yerler İle 3 Yıldız ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri ve Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalarda Uygulanacak KDV Oranı

 

 • Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için KDV oranı %18’ten %8’e indirilmiştir. Diğer taraftan, bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir.

 

 

7-       Sütçülükte ve Tarım Ürünlerinde Kullanılan Bazı Makine ve Cihazlarda Uygulanacak KDV Oranı

 

Daha önce sadece süt sağma makinalarına uygulanan %8 KDV oranı;

 

 • 34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar,

 

 • 69.00.99.19 – Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları),

 

 • 60.00.00.00 – Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar, için de uygulanacaktır. Bu makinalar için daha önce %18 oranında KDV hesaplanmaktaydı.

 

 

 8-       Bazı Hijyen Ürünlerinde Uygulanacak KDV Oranı

 

Daha önce %18 KDV oranına tabi olan;

 

 • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,

 

 • 00 GTİP pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların,

 

Teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

 

 

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR