Sirküler Tarihi          : 08.04.2022

Sirküler No               : 2022-15

Konu                          : 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05.04.2022 tarihinde yayımlanan “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 59” ile 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %33,63 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

 

Buna göre;

 

 

  • 04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde %33,63 oranında artırılarak kullanılabilecektir.

 

  • 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

 

2022 yılı birinci geçici vergi döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %29,31 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %29,31 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR