birikim_editor

Ana Sayfa/Birikim Ymm Editör Birikim Ymm Editör

About Birikim Ymm Editör Birikim Ymm Editör

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Birikim Ymm Editör Birikim Ymm Editör has created 6 blog entries.

2019-45 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Hak.

Bilindiği gibi, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48) ile; İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu düzenleme Tebliğ’ in yayım tarihi olan 04.09.2018 tarihinde başlayıp 6 ay süreliğine, yani 04.03.2019 tarihine kadar geçerliydi. Daha sonra, 03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/53) ile; Düzenlemenin geçerlilik süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılarak 04.09.2019 tarihine uzatılmıştı. Bu defa, 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55) ile; Düzenlemenin geçerlilik süresi 6 ay daha uzatılarak, 04.03.2020 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-09-06T10:39:42+03:00Eylül 2nd, 2019|Sirküler|

2019-44 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi Hak.

Bilindiği gibi, Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesine yönelik 15.04.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağında elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin öngörülen geçiş tarihleri de düzenlenmiştir. Bu defa, Tebliğ Taslağı’nda yapılan güncelleme ile geçiş tarihleri tekrar belirlenmiştir. Buna göre; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğunu öngören düzenleme 1.1.2020 olarak güncellenmiştir. ÖNEMLİ: SÖZ KONUSU DÜZENLEME HALA TASLAK HALİNDEDİR.  Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-09-06T10:35:42+03:00Ağustos 28th, 2019|Sirküler|

2019-17 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ

Bilindiği gibi, 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” kapsamında “Varlık Barışı” düzenlemesi getirilmiştir. Bu defa, 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ” ile “Varlık Barışı” düzenlemesinin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-09-06T10:47:04+03:00Ağustos 8th, 2019|Duyurular|

2019-43 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleştirilmesinin Ertelenmesi Hak

Bilindiği gibi, “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” kapsamında; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pilot il olarak seçilen Kırşehir 01.06.2017 tarihinde, diğer şehirlerin ise 01.01.2018 tarihinde uygulamaya başlaması kararlaştırılmıştır. “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)” ile yürürlük maddesinde değişiklik yapılmış ve uygulamanın Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki bütün illerde 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanılması düzenlenmiştir. Daha sonra “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)” ile 01.07.2018 tarihinden itibaren başlanacak uygulama 3 ay daha ertelenerek 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.  En son, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.07.2019 olarak değiştirilmiştir.  Bu defa, 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6)” ile uygulamaya başlama tarihi tekrar ertelenerek 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.  Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ SİRKÜLERİ İNDİR

2019-09-06T10:38:13+03:00Temmuz 24th, 2019|Sirküler|

2019-16 2019 Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirim Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.07.2019 tarihinde yayımlanan “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52” ile 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,84 olarak belirlenmiştir. Buna göre; 04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (GVK mülga ek 1,2,3,4,5,6 md.) kapsamında hak kazanılan yatırımlarla ilgili 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde % 8,84 oranında artırılarak kullanılabilecektir. 04.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (GVK mülga 19 md.) ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %8,09 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar ikinci geçici vergi döneminde %8,09 oranında artırılarak dikkate alınacaktır. 52 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri’ ne ulaşmak için tıklayınız. Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-09-06T10:45:50+03:00Temmuz 8th, 2019|Duyurular|

2019-15 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2019) İtibariyle Uygulanacak Kurlar Hak.

Sayın müşterilerimiz, Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.06.2019) yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)   DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5,7551 5,7654 5,7510 1 EURO 6,5507 6,5625 6,5462 1 AVUSTURALYA DOLARI 4,0248 4,0510 4,0062 1 DANİMARKA KRONU 0,87629 0,88060 0,87568 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,2855 7,3235 7,2804 1 İSVİÇRE FRANGI 5,8894 5,9272 5,8806 1 İSVEÇ KRONU 0,61812 0,62452 0,61769 1 KANADA DOLARI 4,3893 4,4091 4,3731 1 KUVEYT DİNARI 18,8630 19,1098 18,5800 1 NORVEÇ KRONU 0,67407 0,67860 0,67360 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5345 1,5373 1,5230 100 JAPON YENİ 5,3317 5,3670 5,3119   Saygılarımızla Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ DUYURUYU İNDİR

2019-09-06T10:43:46+03:00Temmuz 8th, 2019|Duyurular|